Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 09.02.2016.PRIJEDLOG ZAKONA O TUMAČIMA: Unaprjeđuje se rad tumača čime će se omogućiti i efikasniji rad pravosudnih i drugih organa koji vode postupak u kome je potrebno njihovo učešće. Za tumača se može postaviti lice koje je crnogorski ili državljanin države članice Evropske unije, koje ima visoko obrazovanje nivoa VII1 kvalifikacije obrazovanja, najmanje pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem, koje uz znanje crnogorskog jezika potpuno vlada jezikom sa koga prevodi ili na koji prevodi govor ili pisani tekst

PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNIM OKUPLJANJIMA I JAVNIM PRIREDBAMA: Prijedlog zakona je usaglašen sa evropskim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava, prvenstveno prava na organizovanje javnih - mirnih okupljanja

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU: Centar za razvoj nevladinih organizacija ukazuje na lošu praksu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Penzije i druga primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja od 1. januara 2016. godine povećani za 1,2 odsto

PRAVILNIK O ELEKTRONSKIM PUBLIKACIJAMA: Pravilnik je stupio na snagu 6. februara 2016. godine. Pružaoci elektronskih publikacija imaju rok od 60 dana da Agenciji za elektronske medije podnesu prijavu za upis u registar i da usklade svoj rad sa odredbama Pravilnika

UREDBA O NAČINU OBRAZOVANjA MAKSIMALNIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Od 9. februara 2016. godine dizel i lož ulje skuplji za po dva centa

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2016. GODINU: Rasprava će trajati do 22. februara 2016. godine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA: Razmjena dobrih praksi preduslov unaprjeđenja bilateralne saradnje

PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNIM OKUPLJANJIMA I JAVNIM PRIREDBAMA - Tekst propisa