Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SARADNJI SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE: Utvrđivanje ciljeva koje države članice moraju ostvariti

Crna Gora će očuvati svoju bogatu pravnu tradiciju u njenoj punoj suštini, a obogatiće je pravnom tekovinom Evropske unije, odnosno primjenom zakonodavnih akata kojima se utvrđuju ciljevi koje sve države članice moraju ostvariti, navela je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Novinama nezadovoljni u Komori stečajnih upravnika, ali i predstavnici radnika stečajnih preduzeća

Predloženim izmjena i dopunama Zakona o stečaju ("Sl. list CG", br. 1/2011, 53/2016, 32/2018 - odluka US i 62/2018 - odluka US), za koje je resorno zaduženo Ministarstvo ekonomije, nezadovoljni su upravnici okupljeni u Komori stečajnih upravnika, kojima će biti nametnuta provjera znanja i licenciranje, ali i predstavnici radnika stečajnih preduzeća jer još strahuju koje će odredbe na kraju biti ozakonjene u Skupštini, kako bi se poboljšao njihov status.

Više

U TOKU JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona.

Više

U PRIPREMI ZAKON O PRISTUPU I POSTAVLJANJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA VELIKE BRZINE: Poziv javnosti da se uključi u početnu fazu

Ministarstvo ekonomije, upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o pristupu i postavljanju elektronskih komunikacionih mreža velike brzine i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu ekonomije na adresu: Podgorica, Rimski trg 46, ili na e-mail: viktor.berishaj@mek.gov.me.

Više

OD 1. JANUARA 2019. GODINE U PRIMJENI ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLjANSTVO PRIJEMOM RADI REALIZACIJE POSEBNOG PROGRAMA ULAGANjA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE: Zainteresovani strani investitori mogu dobiti pasoš ulaganjem u razvojne projekte

U Crnoj Gori 1. januara 2019. godine na snagu je stupila Odluka o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore ("Sl. list CG", br. 79/2018), o ekonomskom državljanstvu, koja omogućava zainteresovanim stranim investitorima da mogu dobiti crnogorski pasoš, ulaganjem u razvojne projekte.

Više

ZAKON O IZVRŠENjU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI: Kućni zatvor odslužilo 137 osuđenika

Za skoro godinu, koliko se u našoj državi primjenjuje izdržavanje kazne zatvora u prostoriji za stanovanje, 137 lica je završilo sa izvršenjem kazne, dok je trenutno 44 osuđenika u kućnom zatvoru, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Više