Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 06.09.2016.SKUPŠTINA CG: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR

SKUPŠTINA CG: 5. septembra 2016. godine održana śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Utvrđen Nacrt budžeta Državne revizorske institucije za 2017. godinu i razmotreni amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA: Zapise o pravnim poslovima države i lokalne samouprave na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni i organi državne uprave, lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, i privredna društva u kojima je država većinski, sastavlja notar koga odredi Komora

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Objavljivanje oglasa putem sajtova za zapošljavanje ne može se smatrati povredom materijalnog prava, te ne postoji zakonski osnov po kojem bi Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama mogla izvršiti inspekcijski nadzor i utvrditi identitet "renomiranog poslodavca" (fizičkog ili pravnog lica)

UREDBA O NAČINU OBRAZOVANjA MAKSIMALNIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Cijene goriva ostaju nepromijenjene narednih 15 dana