Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 05.12.2016.


EKSPERTSKA MISIJA EU ZA VLADAVINU PRAVA U CRNOJ GORI OD 5. DO 8. DECEMBRA 2016. GODINE

SKUPŠTINA CG: 5. decembra 2016. godine Prva śednica Administrativnog odbora - Utvrđivanje broja članova stalnih odbora Skupštine, te Liste kandidata za predsjednika i članove stalnih odbora u Skupštini

VLADA CG: Donjete uredbe kojima se obezbjeđuje implementacija novog Zakona o bezbjednosti hrane

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Policija bi trebalo da upoznaje tužilaštvo sa većim brojem operativnih informacija u najranijim fazama kriminalističke obrade, s obzirom na to da u skladu sa ZKP-om tužilac rukovodilac pretkrivičnog postupka, a koji je usko povezan sa početnim fazama operativnog rada

CENTRALNA BANKA: CBCG preporučila formiranje Fiskalnog savjeta, čiji članovi će, osim nezavisnih eksperata, biti i predstavnici državnih institucija