Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU CRNE GORE I EVROPSKE JEDINICE ZA PRAVOSUDNU SARADNJU EUROJUST: Sporazum je stupio na snagu 3. juna 2017. godine i njime se definiše obim saradnje, određuju nadležna tijela za njegovo sprovođenje, mehanizmi i instituti za međusobnu saradnju kao što je postavljanje državnog tužioca

Sporazum o saradnji između Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju Eurojust stupio je na snagu 3. juna 2017. godine. Njime se definiše obim saradnje, određuju nadležna tijela za njegovo sprovođenje, mehanizmi i instituti za međusobnu saradnju kao što je postavljanje državnog tužioca.

Više

USTAVNI SUD: Saopštenje u vezi sa predmetom ocjene ustavnosti odredaba člana 4. (čl. 54a i 54b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Ustavni sud Crne Gore preko sredstava javnog informisanja, u principu, ne reaguje na komentare iznijete u javnosti o donijetim i objavljenim odlukama. Međutim, nakon javnog reagovanja Miodraga Iličkovića, sudije ovog Suda i drugih tekstova u sredstvima javnog informisanja u vezi sa Odlukom Ustavnog suda Crne Gore, u predmetu ocjene ustavnosti odredaba člana 4. (čl. 54. a i 54. b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ("Sl. list CG" br. 42/2015), Ustavni sud, u cilju objektivnog informisanja javnosti, nalazi potrebu da ukaže na sljedeće:

Više

SKUPŠTINA CG: Usvojen veći broj zakona

Drugog dana Devete sjednice prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, poslanici su usvojili:

Više

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na nepokretnosti, donijeta Odluka o osnivanju Savjeta za konkurentnost

Vlada Crne Gore na 28. sjednici, održanoj 1. juna 2017. godine kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, nije dala saglasnost Univerzitetu Crne Gore na predloženo izmještanje Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Rasprava će trajati do 7. juna 2017. godine

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: U Studentskom parlamentu Univerziteta CG zadovoljni Nacrtom zakona

Činjenica da su u Nacrt zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju unijeti glavni predlozi Studentskog parlamenta, a kojih nije bilo prije javne rasprave o tekstu Zakona, kako kažu iz krovne organizacija studenata državnog univerziteta, pokazatelj je spremnosti nadležnih državnih organa, prvenstveno Ministarstva prosvjete, da pozitivno odgovore na zahtjeve studenata za unaprjeđenjem kvaliteta studiranja u Crnoj Gori.

Više

EKSPERTSKA MISIJA EU PROVJERAVA RAD AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Crnu Goru će u periodu od 5-9. juna 2017. godine posjetiti ekspertska misija EU koja će na terenu izvršiti uvid u rad Agencije za sprječavanje korupcije.

Više