Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Usvojena tri zakona

Poslanici Skupštine Crne Gore završili su Prvu sjednicu Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijednja u 2018. godini, na kojoj su usvojili :

Više

VLADA CG: Donijete Uredba o informisanju potrošača o hrani, Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2018. godinu, Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru

Vlada Crne Gore je na 65. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović donijela Uredbu o informisanju potrošača o hrani. Osim usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, ovom Uredbom se utvrđuju jasni zahtjevi za

Više

INICIJATIVA ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA CG

Građanska peticija "Pravda za Pavla, kojom se traže izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon

Više

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Rok za dostavljanje redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini za javne funkcionere ističe 31. marta 2018. godine

Od 1. januara do 2. marta 2018. godine, Agenciji za sprečavanje korupcije dostavljeno je 1.060 izvještaja o prihodima i imovini, saopštio je načelnik Odsjeka za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera Stefan Radunović.

Više

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Skupština uskratila uvid u pojedina dokumenta, jer tvrde da dokumentacija kandidata nije javna

Vodeći se isključivo zakonima Skupština Crne Gore je odbila zahtjev Centra za razvoj nevladinih organizacija da ima uvid u dokumentaciju nevladinih organizacije, koje su

Više

U PRIPREMI ZAKON O REGISTROVANOM ILI GRAĐANSKOM PARTNERSTVU: Građansko ili registrovano partnerstvo sklapaće se kod matičara gdje će biti potrebna dva svjedoka. Postojaće poseban registar gdje će se unositi podaci o sklopljenim partnerstvima. Istopolnim parovima neće biti omogućeno da usvajaju djecu, niti mogu da budu njihovi staratelji ili hranitelji

Zakon o registrovanom ili građanskom partnerstvu, koji je u izradi i koji se bavi pravima istopolnih parova, neće zahtijevati promjenu Ustava Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI), a radna grupa će pokušati, takođe, da izbjegne potrebu korigovanja ostalih zakona, rekla je pomoćnica ministra za ljudska prava Blanka Radošević Marović.

Više

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA MMF-A, MINISTARSTVA FINANSIJA I CENTRALE BANKE CG

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović sa saradnicima sastali su se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Martin Petri, šef Misije MMF-a za Crnu Goru. Misija MMF-a boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija u skladu sa Članom IV Fonda.

Više

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Podnijet 831 zahtjev za legalizaciju

Do kraja februara 2018. godine opštinama je podnijet 831 zahtjev za legalizaciju bespravnih objekata, ukazao je generalni direktor za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović.

Više