Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, donijeta Odluka o dodatku na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima

Vlada je na održanoj 38. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila je Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata s Izvještajem sa javne rasprave.

Više

MINISTARSTVO PRAVDE PREUZELO VOĐENJE KAZNENE EVIDENCIJE PRAVNIH LICA

Ministarstvo pravde od 01.09.2017. godine preuzelo je vođenje kaznene evidencije pravnih lica. Uvjerenja iz kaznene evidencije za pravna lica se izdaju u Direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju u Podgorici, Bulevar Pera Ćetkovića 259 (Stari Aerodrom).

Više

PORODIČNI ZAKON: Alimentacija je obavezna i za nezaposlene, a nedavanje izdržavanja je krivično djelo i može da bude predmet prinudne naplate. Obaveza davanja izdržavanja djetetu postoji i kada se bračni drugovi sporazumno razvode

Plaćanje alimentacije, ili davanje izdržavanja, kao obaveza jednog od supružnika nakon razvoda, mehanizam je koji ima cilj da zaštiti upravo djecu od posljedica bračnog kraha roditelja. Alimentacija se ne može izbjeći ni u situaciji kada onaj ko je obavezan da je plaća ostane bez posla zakon tjera obveznika da iznađe način da obezbijedi svoj doprinos podizanju djece.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA: Primjena Zakona počela je 1. septembra 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 55/2016), kojima se precizno regulišu pitanja pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera, počelu su sa primjenom 1. septembea 2017. godine. Tim povodom Agencija za elektronske medije je ponovo uputila apel javnim emiterima i njihovim osnivačima da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje tih medijskih kuća u skladu sa novim zakonskim okvirom.

Više

NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA: Nakon konsultacija sa Evropskom komisijom, očekuje se da će Predlog zakona biti spreman na jesen. Glavne novine u Nacrtu zakona su obavezna profesionalizacija visokog rukovodnog kadra i što propis omogućava znatno lakše otpuštanje državnih službenika i namještenika

Eksperti Ministarstva javne uprave pripremili su Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima. Nacrt ovog veoma važnog propisa, koji će zamijeniti akt iz 2011. godine, nije dobio zaslužen odjek u javnosti. Nakon konsultacija sa Evropskom komisijom, očekuje se da će Predlog zakona biti spreman na jesen. Glavne novine u Nacrtu zakona su obavezna profesionalizacija visokog rukovodnog kadra i što propis omogućava znatno lakše otpuštanje državnih službenika i namještenika.

Više

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo kulture upućuje

Više

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O AKADEMSKOM INTEGRITETU: Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe je 11. septembar 2017. godine

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012) Ministarstvo prosvjete upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Prijedloga zakona o akademskom integritetu.

Više