Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OSNOVNI SUD U PODGORICI: Trenutno se u radu nalazi 23 predmeta koji traju duže od deset godina, od kojih nijedan nije iz krivičnog referata. Najčešći razlozi za dugo trajanje postupaka su ukidanje odluka više puta, problemi sa dostavom, složena vještačenja, uključen međunarodni element i slično

Pred Osnovnim sudom u Podgorici trenutno se u radu nalazi 23 predmeta koji traju duže od deset godina, od kojih nijedan nije iz krivičnog referata, ukazala je savjetnica za odnose s javnošću tog suda Anja Krkeljić.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE: Za proganjanje do 5 godina zatvora. Proganjanje je i upotreba ličnih podataka u cilju pribavljanja koristi. Teži oblik djela je kada je žrtva maloljetnik, trudnica ili osoba sa invaliditetom

Proganjanje je u Crnoj Gori postalo krivično djelo usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, 29. juna 2017. godine. Pojava sve prisutnija u svakodnevnom životu biće sankcionisana kaznama zatvora do 5 godina.

Više

KRIVIČNI ZAKONIK CG: Krivično djelo držanja dinamita ozbiljnije se sankcioniše od njegove upotrebe

Sudsko pribjegavanje blagim kaznama i gledanje kroz prste krivolovcima, uz prateće nelogičnosti u kaznenim odredbama Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015 i 58/2015 - dr. zakon - dalje: KZ), uticali su na to da ubijanje ribe eksplozivom dovede morski ekosistem na sam rub održivosti i gotovo bespovratno ugrozi šanse da Crna Gora razvije ribolovni turizam, upozorava advokat Miljan Knežević.

Više

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Agencija utvrdila da oglašavanje slobodnog radnog mjesta u trajanju od jednog dana i u danima vikenda i državnog praznika, u pet državnih institucija, predstavlja ugrožavanja javnog interesa i može uticati na narušavanje integriteta, ravnopravnosti i transparentnosti procedure zapošljavanja

Agencija za sprečavanje korupcije je okončala pet postupaka i donijela Mišljenja u kojima je utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa, a u vezi sa oglašavanjem slobodnih radnih mjesta za vrijeme vikenda, u trajanju od jednog dana, kao i za vrijeme državnog praznika.

Više

ZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANE: Objavljen Vodič za dobru higijensku praksu u poslovanju sa hranom

Zakonom o bezbjednosti hrane ("Sl. list CG", br. 57/2015 - dalje: Zakon) propisana je obaveza za subjekte u poslovanju hranom da uspostave, primjenjuju i kontinuirano održavaju postupke zasnovane na principima HACCP-a u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane nakon primarne proizvodnje i pratećih djelatnosti.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONO RAZVOJNOM FONDU CRNE GORE: Rasprava će trajati do 10. avgusta 2017. godine

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnom fondu Crne Gore, koji je pripremio Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D.

Više

JAVNA RASPRAVA NA NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo ekonomije daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini i upućuje javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona.

Više