Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 03.12.2015.


SKUPŠTINA CG: 2. decembra 2015. godine održana śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje - Razmotren i podržan Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

SKUPŠTINA CG: 3. decembra 2015. godine Šesta - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini i śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije - Razmatranje Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije i Prijedloga loga Agencije za sprječavanje korupcije

CENTRALNA BANKA PREDLAŽE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Izmjenama propisa urediće se tretman kredita koji su zatvoreni kroz redovnu otplatu obaveza iz ugovora, jednokratna otplata preostalog duga i prinudno namirenje kao i tretman kredita po kojima su potraživanja ustupljena trećim licima

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM: 30 zakona neusklađeno sa odredbama ovog propisa

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Udruženje klijenata koji su zaduženi u CHF ukazuje da se propis ne primjenjuje

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI: Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti

ODRŽANA III SJEDNICA NACIONALNE INVESTICIONE KOMISIJE: Stvoreni preduslovi za potencijalno kofinansiranje prioritetnih infrastrukturnih projekata iz bespovratnih sredstava ZIO

CRNA GORA POZVANA U NATO