Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti Odluke o objavljivanju spiska građana koji su bili u samoizolaciji

Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti Vladine odluke o objavljivanju spiska građana koji su bili u samoizolaciji...

Više

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA: Povreda Etičkog kodeksa predstavlja povredu službene dužnosti za koju su predviđene pisana opomena ili novčana kazna

Akcija za ljudska prava (HRA) pozvala je Sudski savjet da obavijesti javnost o nepravilnostima u postupku izbora sudija i o tome da li će i na koji način spriječiti da osobe za koje se utvrdi da su varale na ispitu za sudije budu izabrane na sudijsku funkciju...

Više

PREDLOG ZAKONA O AMNESTIJI LICA OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA PROPISANA ZAKONIMA CRNE GORE I LICA OSUĐENIH STRANOM KRIVIČNOM PRESUDOM KOJA SE IZVRŠAVA U CRNOJ GORI: Predviđeno skraćenje kazne zatvora za 15 ili deset odsto osobama koje su pravosnažno osuđene za pojedina krivična djela

Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori pravnotehnički je dobar, međutim, sporan je momenat njegovog donošenja imajući u vidu da nije uključeno sudstvo i stručna javnost, naveo je koordinator programa ljudskih prava i pravde Građanske alijanse Zoran Vujičić...

Više

MUP-OVE PODRUČNE JEDINICE I FILIJALE ZA GRAĐANSKA STANJA I LIČNE ISPRAVE POČELE SA RADOM

Područne jedinice i filijale za građanska stanja i lične isprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova počeće sa radom u ponedjeljak, 1. juna 2020. godine, po ustaljenom radnom vremenu...

Više

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU U GLAVNOM GRADU: Od 150 do 10.000 eura biće kažnjeno pravno lice ako ne održava komunalne objekte u urednom stanju, ne održava javne površine, ne ukloni ogradu koja narušava estetski izgled grada, postavi mobilijar bez odobrenja, nema natpis iznad ulaza u poslovni prostor, kao i ako ih postavlja bez odobrenja

Urađen je Nacrt nove odluke o komunalnom redu koja propisuje uređenje naselja, postavljanje komunalnih objekata i uređaja na javnim površinama, održavanje dvorišta, postavljanje urbanog mobilijara, reklamnih panoa na fasadi i krovu zgrade, kao i javnih česmi i fontana. Njom se propisuje i održavanje spomen obilježja, javnih kupališta i terena za sport, radovi na javnim površinama, postavljanje table sa nazivom naselja, narušavanje komunalnog reda bukom...

Više