Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 03.02.2016.


SKUPŠTINA CG: 3. februara 2016. godine sednice Odbora za evropske integracije, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmatranje nacrta pregovaračkih pozicija za poglavlja 11 i 12

SKUPŠTINA CG: 17. februara 2016. godine śednica Drugog vanrednog zasijedanja - Razmatranje prijedloga zakona i prijedloga za razrješenje ministra unutrašnjih poslova

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA SADRŽAJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U TEČNIM GORIVIMA NAFTNOG PORIJEKLA

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA PRAĆENJA KVALITETA

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O BLIŽEM SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZOVOLA ZA IZVOZ, UVOZ I TRANZIT OTPADA, LISTE KLASIFIKACIJE OTPADA

UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU: U 2015. godini prihodi preko devet miliona eura

SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE: Neophodno unaprjeđenje komunikacije policije i Vrhovnog državnog tužilaštva

CRNA GORA 65 U SVIJETU PO EKONOMSKIM SLOBODAMA

UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE: Poslovanje usporavaju neadekvatan regulatorni okvir, otežan pristup finansijskim sredstvima, velika zastupljenost sive ekonomije, postojanje korupcije i nesklad između obrazovnog sistema i stvarnih potreba tržišta rada