Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 02.06.2016.


SKUPŠTINA CG: 2. juna 2016. godine sastanak Delegacije Skupštine Crne Gore pri PS NATO sa delegacijom Odbora za NATO Parlamenta Kraljevine Švedske

SKUPŠTINA CG: 2. juna 2016. godine nastavak Pete - posebne śednice prvog redovnog zasijedanja i śednice Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Agenciji za sprječavanje korupcije dostavljeno 600 planova integriteta

U PRIPREMI NOVI ZAKON O OGRANIČAVANJU UPOTREBE DUVANSKIH PROIZVODA: Novi Zakon će biti usaglašen sa direktivom Evropske unije

KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA VANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA POTROŠAČA: Rok za podnošenje prijava 15 jun 2016. godine

PORESKI KARAVAN: Održana centralna tribina u Podgorici