Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 02.06.2015.


SKUPŠTINA CG: Nastavljena šesta - posebna śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

SKUPŠTINA CG: 91. i 92. sednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu biće održane 4. juna 2015. godine

SKUPŠTINA CG: Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport odbio prijedlog da udžbenici budu besplatni

VLADA CG: Sjednica Savjeta za vladavinu prava 2. juna 2015. godine

UGOVOR SA EURODŽASTOM DO KRAJA 2015. GODINE: Sporazumom se unapređuje saradnja u oblasti pravosuđa i sprovođenja zakona sa državama članicama EU

JAVNA KONSULTACIJA O NACRTU SEKTORSKOG OPERATIVNOG PROGRAMA 2015-2017 ZA SEKTOR OBRAZOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE POLITIKE 2. JUNA 2015. GODINE

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA: Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 2 kandidata/kinja za članove/ice IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013

POJAČANA INSPEKCIJSKA KONTROLA NA PRIMORJU: Za 15 dana utvrđeno 1.034 nepravilnosti

PORESKA UPRAVA: Dug po osnovu koncesija 19 miliona eura

OPERATERI NE ŽELE JEFTINIJI ROMING

UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Za godinu blokirano oko 10 miliona eura