Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 02.02.2016.


EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: U 2015. godini podnjeta 171 tužba protiv Crne Gore

SKUPŠTINA CG: 1. februara 2016. godine održana sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmotrena realizacija šest zaključaka usvojenih povodom održanog kontrolnog saslušanja koje se odnosilo na oblast koncesija

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Agencija za zaštitu ličnih podataka nadležna je da reaguje samo kada se radi o obradi ličnih podataka iz zbirki koje su uspostavljene u skladu sa zakonom

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA RADNU GRUPU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI DA SE UKLJUČE U POSTUPAK PRIPREME NACRTA ZAKONA O ŠEMAMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

CBCG: U prvih 11 mjeseci 2015. godine 670 miliona eura od priliva stranih investicija

CRNA GORA FORMALNO PODNELA KANDIDATURU ZA MESTO GENERALNOG SEKRETARA UJEDINJENIH NACIJA