Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi
br. 10 оd 17/3/2017


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA ZA DONOŠENjE STATUTA OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA - TUZI
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE
 • PROGRAM RAZVOJA GRADSKE OPŠTINE TUZI ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O OSNIVANjU LOKALNOG SAVJETA ZA MLADE PRIJESTONICE CETINjE
 • ODLUKA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, BROJ: 463/16-01- 2283
 • ODLUKA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, BROJ: 463/16-01-2303
 • ODLUKA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, BROJ: 463/16-01-2460
 • ODLUKA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, BROJ: 463/17-01-353
 • ODLUKA O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA RADI FORMIRANjA URBANISTIČKE PARCELE
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA RADI FORMIRANjA URBANISTIČKE PARCELE KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINU OPŠTINE NIKŠIĆ KOJI SU SE ODRŽALI 12. MARTA 2017. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ "GANIĆA KULA" ROŽAJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANjU MJESNE ZAJEDNICE "BOGAJE"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU JAVNE USTANOVE "DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNjAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU" ROŽAJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" ROŽAJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU DOO "KOMUNALNO" ROŽAJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU DOO "SKI CENTAR HAJLA" ROŽAJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU DOO "SPORTSKI CENTAR" ROŽAJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU DOO LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO TELEVIZIJA ROŽAJE"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU JAVNE USTANOVE "NARODNA BIBLIOTEKA" ROŽAJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU JAVNE USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ "GANIĆA KULA" ROŽAJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA KULTURU ROŽAJE
 • ODLUKA O DONOŠENjU LOKALNOG PLANA UPRAVLjANjA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM OPŠTINE ROŽAJE ZA PERIOD 2016-2020. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" ROŽAJE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI BROJ 92 OD 13.04.2015. GODINE
 • ODLUKA O OSLOBAĐANjU OBAVEZE PLAĆANjA NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O OSNIVANjU MJESNE ZAJEDNICE "BOGAJE"
 • ODLUKA O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30