Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi
br. 15 оd 7/4/2017


 • ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE KOTOR ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA RJEŠENjE PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR O RAZRJEŠENjU FUNKCIJE POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE JOVA SUĐIĆA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA RJEŠENjE PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR O RAZRJEŠENjU FUNKCIJE POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE BRANKA NEDOVIĆA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA RJEŠENjE PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR O RAZRJEŠENjU FUNKCIJE POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE TVRTKA CREPULjE
 • ODLUKA O IZVOĐENjU LOKALNOG JAVNOG RADA U OPŠTINI KOTOR ZA POMOĆ I NjEGU STARIH LICA U KUĆI
 • ODLUKA O PRODAJI PUTNIČKOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPŠTINE KOTOR PUTEM PRIKUPLjANjA PONUDA
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA POTROŠNjE DIREKCIJE ZA UREĐENjE I IZGRADNjU KOTORA ZA 2017. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA VJERSKA PITANjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNjU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA PLANIRANjE I UREĐENjE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA STATUT I PROPISE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORNIKA KOJI ĆE U IME PREDSJEDNIKA OPŠTINE OBAVLjATI VJENČANjA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE NIKŠIĆ
 • ZAKLjUČAK O PRIHVATANjU IZVJEŠTAJA O STANjU UREĐENjA PROSTORA OPŠTINE PETNjICA ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE PETNjICA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IMENOVANjE GLAVNOG ADMINISTRATORA OPŠTINE PETNjICA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANjU POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JU CENTAR ZA KULTURU - PETNjICA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DOO "KOMUNALNE DJELATNOSTI" PETNjICA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O ZARADAMA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U OPŠTINI PETNjICA
 • ODLUKA O ZARADAMA LOKALNIH FUNKCIONERA OPŠTINE PETNjICA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PETNjICA ZA 2017 . GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA STATUT I PROPISE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNICE SAVJETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNICE SAVJETA ZA SARADNjU SA NVO SEKTOROM
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA PLANIRANjE I UREĐENjE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST
 • JEDNOGODIŠNjI PROGRAM UREĐENjA PROSTORA OPŠTINE PLAV ZA 2017 GODINU
 • IZVJEŠTAJ O STANjU UREĐENjA PROSTORA 2016
 • ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE PLAV ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U OPŠTINI PLAV
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA VJERSKA PITANjA
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA IZBOR I IMENOVANjE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU PREDSJEDNICE SAVJETA ZA PROPISE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA SAVJETA ZA MEĐUOPŠTINSKU SARADNjU
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA/NjE SAVJETA ZA PROPISE I PREDJEDNIKA/CE SAVJETA ZA PRAĆENjE I OSTVARIVANjE USTAVA I STATUTA
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-59/17-10
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-59/17-8
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O KOREKCIJI CIJENA VODE I USLUGA ZA KORIŠĆENjE GRADSKE KANALIZACIJE NA PODRUČJU OPŠTINE ULCINj
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANjA SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINj
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU ODBORA ZA PLANIRANjE I UREĐENjE PROSTORA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINj
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU ODBORA ZA STATUT I PROPISE SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINj
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU ODBORA ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINj
 • ODLUKA O PRISTUPANjU PROMJENAMA STATUTA OPŠTINE ULCINj
 • RJEŠENjE O FORMIRANjU KOMISIJE ZA IZRADU RADNE VERZIJE NACRTA STATUTA OPŠTINE ULCINj
 • ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30