Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi
br. 39 оd 11/9/2017


 • ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU BROJA ODBORNIKA/CA KOJI SE BIRAJU U SKUPŠTINI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA - TUZI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ŽIRIJA ZA DODJELU NAGRADE GRADSKE OPŠTINE TUZI ZA 2017. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA I SREDNjOŠKOLCIMA ZA STUDIJSKU ODNOSNO ŠKOLSKU 2017/18 GODINU
 • STATUT OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA - TUZI
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 11-13692
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 11-13695
 • ODLUKA O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" KOTOR
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO KOTOR" KOTOR
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PREUSMJERAVANjE FINANSIJSKIH SREDSTAVA (DONACIJE) "TERNA CRNA GORA" DOO PODGORICA PO OSNOVU DOGRADNjE JAVNE USTANOVE OŠ "NARODNI HEROJ SAVO ILIĆ" IZ KOTORA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOTOR ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O IZDAVANjU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O IZDAVANjU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA HRVATSKOM GRAĐANSKOM DRUŠTVU CRNE GORE - KOTOR
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZDAVANjU U DUGOROČNI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA ORGANIZACIJI SLIJEPIH ZA KOTOR, HERCEG NOVI, BUDVU I TIVAT
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O GROBLjIMA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ODRŽAVANjU ČISTOĆE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PIJACAMA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UREĐENjU GRADA I NASELjA OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POSTAVLjANjU ODNOSNO GRAĐENjU I UKLANjANjU POMOĆNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POSTAVLjANjU ODNOSNO GRAĐENjU I UKLANjANjU PRIVREMENIH OBJEKATA MONTAŽNOG KARAKTERA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UREĐENjU GRADA I NASELjA OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZGRADNjI, UPRAVLjANjU, KORIŠĆENjU, ZAŠTITI I ODRŽAVANjU OBJEKATA ZA VODOSNABDIJEVANjE SEOSKOG PODRUČJA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O JAVNOM VODOSNABDIJEVANjU NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O JAVNOM KANALIZACIONOM SISTEMU I ODVOĐENjU OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KUĆNIM LjUBIMCIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ODBORA DIREKTORA "VODACOM" DOO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA REKONSTRUKCIJU PUTA PLAV - VOJNO SELO - GUSINjE
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30