Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori | br. 2 оd 21/3/2017 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU (LUČKI RADNICI) BROJ 152
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O IDENTIFIKACIONIM DOKUMENTIMA POMORACA (REVIDIRANA) BROJ 185
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU (EURATOM) I DRŽAVA NEČLANICA EVROPSKE UNIJE U SISTEMU ZAJEDNICE ZA RANU RAZMJENU INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKOG VANREDNOG DOGAĐAJA (ECURIE)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O MJERAMA DRŽAVE LUKE ZA SPRJEČAVANJE, SUZBIJANJE I OTKLANJANJE NEZAKONITOG, NEPRIJAVLJENOG I NEREGULISANOG RIBOLOVA
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH
 • OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE ARGENTINE O EKONOMSKOJ I TRGOVINSKOJ SARADNJI
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30