Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori | br. 1 оd 16/1/2017 • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžANA O SARADNjI I UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA
 • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU CRNE GORE I SLOVAČKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANjU
 • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU CRNE GORE I EUROJUST-A
 • ODLUKA O OBJAVLjIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O NAUČNOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNjI
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30