Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori | br. 5 оd 16/6/2017 • ZAKON O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA O ELIMINACIJI NEZAKONITE TRGOVINE DUVANSKIM PROIZVODIMA
 • OBAVJEŠTENjE O STUPANjU NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I SLOVAČKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANjU
 • OBAVJEŠTENjE O STUPANjU NA SNAGU SPORAZUMA U OBLASTI OBRAZOVANjA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
 • OBAVJEŠTENjE O STUPANjU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE KRALjEVINE BELGIJE O POLICIJSKOJ SARADNjI
 • ODLUKA O OBJAVLjIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE MAĐARSKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
 • ODLUKA O OBJAVLjIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE MAĐARSKE O SARADNjI U OBLASTI OBRAZOVANjA, KULTURE, SPORTA I MLADIH
 • ODLUKA O OBJAVLjIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE, SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE, VLADE CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O OSNIVANjU BALKANSKE NAMJENSKE MEDICINSKE JEDINICE
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30