Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 2 оd 10/01/2017


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-18/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-20/4
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-22/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-28/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-31/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-34/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-42/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-45/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/16-6/4
 • ZAKLjUČCI, BROJ: 33/16-6/7
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTIMA
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O SPOMEN-OBILjEŽJIMA
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIGU
 • ZAKON O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI STRANACA
 • ZAKON O UPRAVLjANjU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA
 • ODLUKA O DODJELI UGOVORA O KONCESIJI ZA PROIZVODNjU UGLjOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE ZA BLOKOVE 4219-26 I 4218-30
 • ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE NIKŠIĆ
 • ODLUKA O RELEVANTNIM TRŽIŠTIMA USLUGA
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKOG PLANA SA PLANOM RADA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKOG PLANA SA PLANOM RADA AGENCIJE ZA LjEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKOG PLANA SA PLANOM RADA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANjA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKOG PLANA SA PLANOM RADA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKOG PLANA SA PLANOM RADA REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU STOPE ZATEZNE KAMATE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2017. GODINE
 • PRAVILNIK O METODAMA ZA ISPITIVANjE RAZLIČITOSTI, UNIFORMNOSTI I STABILNOSTI NOVE BILjNE SORTE
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30