Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 37 od 14/6/2017


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-16/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-17/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-18/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-19/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-20/6
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-21/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-22/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-24/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-26/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-27/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 00-72/17-8/3
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 23-2/17-1/9
 • ZAKLjUČCI, BROJ: 00-72/17-14/4
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANjU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
 • ZAKON O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA
 • ZAKON O NACIONALNOM BRENDU
 • ZAKON O TAKSAMA NA UPOTREBU DUVANSKIH PROIZVODA I ELEKTROAKUSTIČNIH I AKUSTIČNIH UREĐAJA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMA ZA UZBUNjIVANjE I NAČINU OBAVJEŠTAVANjA I UZBUNjIVANjA
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA POLAGANjE ISPITA ZA PRIPRAVNIKE U SUDOVIMA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA POLAGANjA PRAVOSUDNOG ISPITA I NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA POLAGANjE PRAVOSUDNOG ISPITA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENjE PREGOVORA O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 23 - PRAVOSUĐE I TEMELjNA PRAVA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENjE PREGOVORA O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 24 - PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANjU U GRUPE POSLOVA I KOEFICIJENTIMA ZA ZARADE ZAPOSLENIH U SEKRETARIJATU ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA SAVJETA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST, BROJ: 00-74/17-10/1
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA SAVJETA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST, BROJ: 00-74/17-9/1
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA RASPOLAGANjA NA NEPOKRETNOSTIMA OPŠTINI PLjEVLjA RADI OSTVARENjA JAVNOG INTERESA - PROŠIRENjA GRADSKOG GROBLjA
 • ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANjU OD PRIBAVLjANjA VIZE ZA DRŽAVLjANE GRUZIJE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U KO TREBJEŠICA U OPŠTINI PODGORICA I U KO JABUKA U OPŠTINI KOLAŠIN ZA POTREBE IZGRADNjE AUTOPUTA BAR - BOLjARE, DIONICA SMOKOVAC - MATEŠEVO
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐE
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA RAČUNOVODSTVA I OBRAČUNA NETO TROŠKA UNIVERZALNOG POŠTANSKOG OPERATORA
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA ZA VRŠENjE POPISA IMOVINE I OBAVEZA PRAVNOG LICA
 • PRAVILNIK O SUMI OSIGURANjA ZA OBAVEZNO OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI DRUŠTAVA ZA REVIZIJU I OVLAŠĆENIH REVIZORA ZA ŠTETU KOJU BI SVOJIM RADOM MOGLI NANIJETI LICU ZA KOJE VRŠE REVIZIJU
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA RAD PRIVATNOJ USTANOVI AUTO-ŠKOLI "MITROVIĆ" - BERANE
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ZA RAD PRIVATNOJ USTANOVI AUTO-ŠKOLI "TEAM" - PODGORICA
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30