Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 57 оd 15/9/2017


 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI NIKŠIĆ ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI ŠAVNIK ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O DONOŠENjU DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "AGROINDUSTRIJSKA ZONA" U PODGORICI
 • ODLUKA O DONOŠENjU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POLjOPRIVREDE - OTKUP POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA
 • ODLUKA O ZATVARANjU KONZULATA CRNE GORE U ROSARIJU - REPUBLIKA ARGENTINA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA IZ OPSEGA 87,5-108 MHz ZA FM RADIO
 • ODLUKA O OBRAZOVANjU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TIJELA ZA NEPROLIFERACIJU ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENjE
 • ODLUKA O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM I STARIH LICA "PLjEVLjA"
 • PRAVILNIK O MJERAMA ZA OTKRIVANjE, SUZBIJANjE I ISKORJENjIVANjE AFRIČKE KUGE SVINjA
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPUĆIVANjA OSIGURANIH LICA NA LIJEČENjE VAN CRNE GORE
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENjA
 • RJEŠENjA O POSTAVLjENjU TUMAČA
 • UREDBA O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O POSEBNIM ZAHTJEVIMA HIGIJENE ZA PROIZVODE ŽIVOTINjSKOG PORIJEKLA
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU JOVOVIĆ PROTIV CRNE GORE, (PREDSTAVKA BR. 46689/12)
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30