Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 39 оd 15/06/2018


 • ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE PORIJEKLA "CRNOGORSKA GOVEĐA PRŠUTA"
 • ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE PORIJEKLA "CRNOGORSKA STELjA"
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA NA FAKULTETU ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST ZA STUDIJSKU 2018/2019. GODINU KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA CRNE GORE
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2018/2019. GODINU KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA CRNE GORE
 • ODLUKA O DOPUNI STATUTA KOMORE FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE
 • ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU
 • ODLUKA O PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA IZ GAZDINSKE JEDINICE "DONjI ŠARANCI"
 • ODLUKA O PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA IZ PODRUČNE JEDINICE BERANE
 • PRAVILNIK O ZAHTJEVIMA I ADMINISTRATIVNIM PROCEDURAMA KOJE SE ODNOSE NA AERODROME
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I PROCEDURAMA ZA OBAVLjANjE VAZDUŠNIH OPERACIJA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANjE POJAVE, OTKRIVANjE, SUZBIJANjE I ISKORJENjIVANjE ZARAZNE BOLESTI ATIPIČNA KUGA ŽIVINE (NEWCASTLE DISEASE)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENjA I OBEZBJEĐIVANjA TEHNIČKO KOLSKOG PREGLEDA VOZOVA I VOZILA U UNUTRAŠNjEM I MEĐUNARODNOM ŽELjEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANE POMOĆI ZA NEZAPOSLENA LICA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA LICENCI I OBRASCU LICENCI ZA RAD DOKTORA MEDICINE
 • RJEŠENjA O PRESTANKU SVOJSTVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE ORGANIZATORU OBRAZOVANjA ODRASLIH JAVNOJ USTANOVI ŠKOLA ZA SREDNjE I VIŠE STRUČNO OBRAZOVANjE "SERGIJE STANIĆ", PODGORICA
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "SVETIONIK", BAR
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE CRNE GORE
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O ADITIVIMA KOJI SE MOGU KORISTITI U HRANI
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-II BR. 37/17 OD 23. APRILA 2018. GODINE
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-II BR. 43/17 OD 23. APRILA 2018. GODINE
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-I BR. 17/16, 22/16 I 24/16 OD 23. APRILA 2018. GODINE
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, UŽ-III 625/15 I 634/15 OD 29. MARTA 2018. GODINE
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30