Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 46 оd 18/7/2017


 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI PRIJESTONICI CETINjE ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O DONOŠENjU IZMJENE PROGRAMA PODRŠKE UGOSTITELjSTVU
 • ODLUKA O DOPUNI PRAVILA ZA KOREKCIJE CIJENA I NAKNADA
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU LOKACIJE ZA OBJEKAT CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI, GLAVNI GRAD PODGORICA
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU OSJETLjIVIH PODRUČJA NA VODNOM PODRUČJU DUNAVSKOG I JADRANSKOG SLIVA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZMJEŠTANjA DIJELA POSTOJEĆEG DV 10 KV TS 35/10 BIOČE - LUTOVO
 • ODLUKA, BROJ: 17/2131-3
 • PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA RAD LICA ZA PODRŠKU DJETETU U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA
 • PRAVILNIK O LISTI ŽIVOTINjA I PROIZVODA ŽIVOTINjSKOG PORIJEKLA KOJI PODLIJEŽU VETERINARSKIM PREGLEDIMA
 • PRAVILNIK O OBRASCU LICENCE ZA RAD LICA ZA PODRŠKU DJETETU U POSTUPCIMA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA
 • PRAVILNIK O OBUCI ZA LICA ZA PODRŠKU DJETETU U POSTUPCIMA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS" - NIKŠIĆ
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA UNUTRAŠNjE TRŽIŠTE I KONKURENCIJU U MINISTARSTVU EKONOMIJE
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU RUKOVODIOCA KANCELARIJE ZA KOMUNIKACIJU SA GRAĐANIMA U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE CRNE GORE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARKE SEKRETARIJATA ZA RAZVOJNE PROJEKTE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS" - NIKŠIĆ
 • RJEŠENjE O STANDARDU ZANIMANjA POMOĆNIK/POMOĆNICA KONFEKCIONARA/KONFEKCIONARKE
 • RJEŠENjE O STANDARDU ZANIMANjA POMOĆNIK/POMOĆNICA KROJAČA/KROJAČICE TEKSTILNIH I ODJEVNIH PROIZVODA
 • RJEŠENjE O STANDARDU ZANIMANjA SARADNIK/SARADNICA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA/ROMKINjA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U OBLASTI ZAPOŠLjAVANjA
 • RJEŠENjE, BROJ: 01-50/652/1-2
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30