Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 18 оd 21/3/2017


 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU TARIFE PO KOJOJ SE OBRAČUNAVAJU NAKNADE ZA VRŠENjE USLUGA KOJE OBAVLjA CENTRALNA BANKA CRNE GORE
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI GLAVNOM GRADU PODGORICA ZA RAZMJENU NEPOKRETNOSTI SA FUDBALSKIM SAVEZOM CRNE GORE
 • ODLUKA O DOPUNAMA STATUTA POŠTE CRNE GORE AD PODGORICA
 • ODLUKA O IZDAVANjU LICENCE JAVNOJ USTANOVI SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA "MIRKO VEŠOVIĆ" IZ PODGORICE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA IZMJEŠTANjE NN MREŽE STS "JELIN DUB" - PAVLIČIĆI OD 7+900 KM DO 8+050 KM U KO BIOČE, OPŠTINA PODGORICA I NN MREŽE STS "KLOPOT" - GLUVČEV DO OD 11+300 KM DO 11+400 KM U KO KLOPOT, OPŠTINA PODGORICA SA TRASE AUTOPUTA BAR - BOLjARE, DIONICA SMOKOVAC - MATEŠEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U KO BIOČE I KO KLOPOT U OPŠTINI PODGORICA ZA POTREBE IZGRADNjE AUTO-PUTA BAR - BOLjARE, DIONICA SMOKOVAC - MATEŠEVO
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENjA SLUŽBENE KONTROLE HRANE NEŽIVOTINjSKOG PORIJEKLA I HRANE ZA ŽIVOTINjE NEŽIVOTINjSKOG PORIJEKLA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANjE, ODRŽAVANjE, SUSPENZIJU I ODUZIMANjE ZDRAVSTVENOG STATUSA ŽIVINE I DRUGIH PTICA NA AVIJARNU INFLUENCU
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. DIREKTORA ZAVODA ZA ŠKOLSTVO
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KO PROŠĆANSKE PLANINE
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KO TEPCA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU V.D. DIREKTORA ZAVODA ZA ŠKOLSTVO
 • SPISAK LICA KOJIMA JE IZDATO ODOBRENjE ZA EMITOVANjE PO OSNOVU JAVNIH KONKURSA ZA DODJELU PRAVA NA EMITOVANjE RADIJSKIH PROGRAMA TOKOM 2015. I 2016. GODINE
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30