Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 25 оd 11/4/2017


 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMJENAMA CIJENA IZDATOG PRIGODNOG KOVANOG NOVCA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KORIŠĆENjU I BALANŽIRANjU JUBILARNOG ZLATNOG I SREBRNOG KOVANOG NOVCA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I PROCEDURAMA ZA OBAVLjANjE VAZDUŠNIH OPERACIJA
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU I NAČINU VOĐENjA PEDAGOŠKE EVIDENCIJE I SADRŽINI JAVNIH ISPRAVA U ŠKOLAMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-III BR. 87/17 OD 4. APRILA 2017. GODINE
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30