Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

Nacrti i prijedlozi propisa


24.4.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI

21.4.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPŠTEG ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GIMNAZIJI

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUČNOM OBRAZOVANJU

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VASPITANJU I OBRAZOVANJU DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

18.4.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

12.4.2017.

PREDLOG ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

10.4.2017.

PREDLOG ZAKONA O TAKSAMA NA UPOTREBU DUVANSKIH PROIZVODA I ELEKTROAKUSTIČNIH I AKUSTIČNIH UREĐAJA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

3.4.2017.

PREDLOG ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

27.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVAMA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG SEKTORA CRNE GORE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI CRNE GORE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GLAVNOM GRADU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

22.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

22.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DОPRINОSIMА ZА ОBАVЕZNО SОCIЈАLNО ОSIGURАNJЕ

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

16.3.2017.

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI

15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE

14.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O NEDOZVOLJENOM OGLAŠAVANJU

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I ELEKTRONSKOM POTPISU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

6.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

NACRT ZAKONA O FONDU RADA

2.3.2017.

NACRT PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI (PAPRR) 2017-2021 SA PROGRAMOM SPROVOĐENJA ZA PERIOD 2017-2018

9.2.2017.

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA ŽELJEZNICE ZA PERIOD 2017-2027. GODINA

25.1.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

19.1.2017.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

13.1.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

23.12.2016.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA

9.12.2016.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPOTREBI JEDINICA VOJSKE CRNE GORE U MEĐUNARODNIM SNAGAMA I UČEŠĆU PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE, POLICIJE I ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE U MIROVNIM MISIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU