Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

Nacrti i prijedlozi propisa


22.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU OPASNIH MATERIJA


18.9.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM


15.9.2017.

NACRT ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SARADNjI I UPUĆIVANjU MEĐUNARODNE HUMANITARNE POMOĆI


12.9.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA


11.9.2017.

PREDLOG ZAKONA O PLANIRANjU PROSTORA I IZGRADNjI OBJEKATA


5.9.2017.

NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA


31.8.2017.

NACRTA ZAKONA O SANACIJI BANAKA


29.8.2017.

NACRT ZAKONA O RADU


28.8.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE


17.8.2017.

NACRT ZAKONA O POSREDOVANjU PRI ZAPOŠLjAVANjU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI


24.7.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET UPOTREBLjAVANIH MOTORNIH VOZILA, PLOVNIH OBJEKATA, VAZDUHOPLOVA I LETILICA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENjU

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA


10.7.2017.

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

PREDLOG ZAKONA O VANjSKIM POSLOVIMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VASPITANjU I OBRAZOVANjU DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVNOM SPORU


3.7.2017.

PREDLOG ZAKONA O USLUGAMA


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


18.5.2017.

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ELIMINACIJI NEZAKONITE TRGOVINE DUVANSKIM PROIZVODIMA


16.3.2017.

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE


6.3.2017.

NACRT ZAKONA O FONDU RADA


2.3.2017.

NACRT PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI (PAPRR) 2017-2021 SA PROGRAMOM SPROVOĐENJA ZA PERIOD 2017-2018


9.2.2017.

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA ŽELJEZNICE ZA PERIOD 2017-2027. GODINA


19.1.2017.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI