Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

Nacrti i prijedlozi propisa


27.03.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVAMA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG SEKTORA CRNE GORE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI CRNE GORE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GLAVNOM GRADU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

22.03.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

22.03.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DОPRINОSIMА ZА ОBАVЕZNО SОCIЈАLNО ОSIGURАNJЕ

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

16.03.2017.

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI

15.03.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE

14.03.2017.

PREDLOG ZAKONA O NEDOZVOLJENOM OGLAŠAVANJU

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I ELEKTRONSKOM POTPISU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

13.03.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

06.03.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

NACRT ZAKONA O FONDU RADA

02.03.2017.

NACRT PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI (PAPRR) 2017-2021 SA PROGRAMOM SPROVOĐENJA ZA PERIOD 2017-2018

09.02.2017.

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA ŽELJEZNICE ZA PERIOD 2017-2027. GODINA

25.01.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

19.01.2017.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

13.01.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

04.01.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADVOKATURI

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

PREDLOG ZAKONA O ŠEMAMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

23.12.2016.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA

09.12.2016.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPOTREBI JEDINICA VOJSKE CRNE GORE U MEĐUNARODNIM SNAGAMA I UČEŠĆU PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE, POLICIJE I ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE U MIROVNIM MISIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU

05.12.2016.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM IZVRŠITELJIMA