Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

Nacrti i prijedlozi propisa


18.7.2017.

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA I NEDOLIČNOG PONAŠANjA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

10.7.2017.

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI

PREDLOG ZAKONA O VANjSKIM POSLOVIMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VASPITANjU I OBRAZOVANjU DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

3.7.2017.

PREDLOG ZAKONA O VOJSCI CRNE GORE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

PREDLOG ZAKONA O USLUGAMA S IZVJEŠTAJEM SA JAVNE RASPRAVE

PREDLOG ZAKONA O HEMIKALIJAMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGULARIZACIJI NEFORMALNIH OBJEKATA

26.6.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GIMNAZIJI

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUČNOM OBRAZOVANjU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANjU I VASPITANjU DJECE SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANjU ODRASLIH I

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU

PREDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


18.5.2017.

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ELIMINACIJI NEZAKONITE TRGOVINE DUVANSKIM PROIZVODIMA


21.4.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPŠTEG ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU

27.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU


22.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DОPRINОSIMА ZА ОBАVЕZNО SОCIЈАLNО ОSIGURАNJЕ


16.3.2017.

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE


14.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O NEDOZVOLJENOM OGLAŠAVANJU


6.3.2017.

NACRT ZAKONA O FONDU RADA


2.3.2017.

NACRT PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI (PAPRR) 2017-2021 SA PROGRAMOM SPROVOĐENJA ZA PERIOD 2017-2018


9.2.2017.

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA ŽELJEZNICE ZA PERIOD 2017-2027. GODINA


25.1.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA


19.1.2017.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI