Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX MNE

SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Izvorni i prečišćeni tekstovi državnih i opštinskih propisa

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

USTAVNI SUD: Izbor novog predsjednika Ustavnog suda 18. januara 2017. godine

Sudije Ustavnog suda Crne Gore na sjednici koja će biti održana 18. januara 2017. godine trebalo bi da izaberu novog predsjednika te institucije.

Više

ELEKTROPRIVREDA CG SUPROTNO ZAKONU UZ UGOVOR O SNABDIJEVANJU STRUJOM TRAŽI LIČNE PODATKE POTROŠAČA

Građani koji sa Elektroprivredom (EPCG) sklapaju ugovor o snabdijevanju električnom energijom nijesu dužni da dostavljaju potvrdu i podatke o radnom odnosu, odnosno potvrdu iz Fonda PIO ako su penzionisani kao dio potrebne dokumentacije za sklapanje ugovora.

Više

NVO TRAŽE DA BUDU UKLJUČENE U IZRADU ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) pozvao je Ministarstvo finansija da prilikom najavljene izrade zakona o igrama na sreću omogući učešće predstavnika tog sektora u radnoj grupi.

Više

CG IMA NAJVEĆI SPOLJNOTRGOVINSKI DEFICIT OD BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

Slovenija sa 103,8 posto pokrivenosti uvoza izvozom jedina je država na prostoru zemalja bivše Jugoslavije koja posluje pozitivno, dok je Crna Gora sa svega 15,2 posto pokrivenosti uvoza izvozom najlošija, pokazuju analize.

Više


  • Adresa:

  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30