Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACIONALNU SOS LINIJU ZA POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA U PORODICI U JULU POZVALO 269 OSOBA: Servis je dostupan i na albanskom jeziku

11.08.2017.


Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 1. do 31. jula 2017. godine primljeno ukupno 269 poziva. Od ukupnog broja poziva, 236 (87,73%) uputile su žrtve nasilja u porodici lično, 12 (4,46%) su uputili centri za socijalni rad, 10 (3,71%) centri bezbjednosti, a 6 (2,23%) poziva rođaci.

U navedenom periodu, Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici pružila je ukupno 316 usluga u sljedećim segmentima: 186 informisanja, 89 povjerljivih razgovora, 3 posredovanja ka institucijama i 2 urgentne intervencije, 12 psiholoških savjetovanja, 2 upućivanja, 5 zahtjeva za smještaj u sklonište za žrtve nasilja u porodici i ostalo.

Poziva je bilo iz 14 opština, najviše iz Nikšića, Kotora, zatim iz Podgorice, Bara, i Herceg Novog.

Servisi podrške i pomoći na besplatnoj Nacionalnoj SOS liniji su odsada su dostupni i na albanskom jeziku. Dva puta sedmično, petkom i subotom, u vremenu od 17 – 21h na liniji dežuraju obučene konsultantkinje za komunikaciju sa osobama koje govore albanskim jezikom. Nakon završene obuke, projektni tim je angazovao dvije konsultantkinje koje su se u julu pridružile timu na liniji.

Podsjećamo da radom SOS linije za žrtve nasilja u porodici koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici.

Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.


IZVOR: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, 07.08.2017.


Naslov: Redakcija