Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZA OCJENU USTAVNOSTI ZAKONA O IZVRŠITELJIMA NEOSNOVAN

11.08.2017.


Predlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima ("Sl. list CG", br. 61/2011 i 22/2017) je neosnovan, ocijenio je crnogorski parlament i naveo da osporena odredba nije u suprotnosti sa Ustavom.

Osporenom odredbom propisano je da javni izvršitelj dužan je da položi prvosudni, odnosno ispit za javnog izvrštelja u roku od godine od stupanja na snagu Zakona, a u protivnom prestaje mu ta djelatnost.

"Da bi prelazak na novo zakonsko rješenje bio postepen, zakonodavac je ostavio primjeren rok, od godinu, da svi javni izvršitelji koji su imenovani u skladu sa Zakonom iz 2011 godine, a koji ne ispunjavaju uslove predviđene novim zakonom, polože pravosudni, odnosno za javnog izvršitelja, pa osporena odredba ima zaštitnu funkciju“, kaže se u mišljenju parlamenta dostavljenom Ustavnom sudu.

Kako se ocjenjuje, nema osnova za navode o postojanju stečenog prava i njegovom ograničavanju.

"Smatramo da osporena odredba nije nesaglasna sa Ustavom. Ovakvim zakonskim rješenjem ne pogoršava se položaj pojedinaca na arbitraran nacin, odnosno bez razloga, koji svoj osnov, u konkretnom slucaju, ima u javnom interesu“, smatra Skupština.

Zakonsko rješenje, kako se navodi, odnosi se na sve korisnike određenih prava koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji.

"Ustavni princip jednakosti ne podrazumijeva jednakost građana u apsolutnom smislu, već garantuje jednakost građana koji se nalaze u identičnim pravnim situacijama. Sužavanje ili ukidanje već ostvarenih prava ne znači retroaktivno dejstvo kad se takvo rješenje odnosi na vrijeme nakon stupanja na snagu određenog zakona“, kaže se u mišljenju.

Kako se navodi, smanjivanje ili oduzimanje prava za period prije stupanja na snagu zakona predstavljalo bi retroaktivnost propisa, što, u konkretnom, nije slučaj.

"To znači, nema ni povrede ustavnog principa o zabrani povratnog dejstva propisa. Zato su se Zakonom mogli izmijeniti uslovi za imenovanja javnih izvršitelja, kako bi visok nivo javnih ovlašćenja koji im je povjeren bio praćen visokim nivoom stručnosti, profesionalizma i odgovornosti, što ne predstavlja povredu Ustavom garantovanih prava“, ocjenjuje parlament.


IZVOR: Vijesti, 10.08.2017.


Naslov: Redakcija